Κατηγορίες

Ολοκλήρωση εγκατάστασης & έλεγχος - ΚΤΕΟ

Μετά τη μετατροπή του αυτοκινήτου ώστε να χρησιμοποιεί και υγραέριο, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος υγραερίου το συνεργείο μας παραδίδει στον κάτοχο του αυτοκινήτου υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 προς το ΚΤΕΟ, πως η διασκευή έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου (2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000) συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά των εξαρτημάτων.
  • Το αυτοκίνητο, στη συνέχεια, περνάει από τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ για να διαπιστωθεί πως η εργασία, όντως, έγινε με βάση τους κανόνες του παραπάνω νόμου.
  • Στη συνέχεια, στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας, που είναι αρμόδια για τις άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, συμπληρώνεται στην άδεια κυκλοφορίας στον τύπο του καυσίμου «αμόλυβδη-υγραέριο».

Ο τεχνικός έλεγχος διασκεύης του οχήματος γίνεται  σε δημόσιο ΚΤΕΟ ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός 30 ημερολογιακών ημερών.


Είσοδος Χρήστη


  


Ξεχάσατε τον κωδικό;
Νέος λογαριασμός;